Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Matea Koceić Boraska
Telefon: 021/355 141
e-mail: matea.koceic.boraska@splitskaobala.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, NN 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail info@splitskaobala.hr i matea.koceic.boraska@splitskaobala.hr
2. poštom na adresu: Kralja Zvonimira 14/XI, 21 000 Split
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.
Splitska obala omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Splitske obale ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka ustupljenih Splitskoj obali d.o.o. Split

Splitska obala d.o.o , Kralja Zvonimira 14, 21000 Split , kao Voditelj evidencije/ zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na web stranici info@splitskaobala.hr ( u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni.
Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Splitskoj obali d.o.o kao korisniku putem web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.
Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.
Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.
Splitska obala d.o.o čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.
Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.
Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.
Vaše obrađene podatke Splitska obala d.o.o čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.
Splitska obala d.o.o će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.
Voditelj zbirke/ Vaših osobnih podataka je Splitska obala d.o.o , Kralja Zvonimira 14, 21000 Split, a voditelj zaštite osobnih podataka je Matea Koceić Boraska
Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.
Opoziv privole možete osobno, putem pošte na gore navedenu adresu ili e poštom na adresu: info@splitskaobala.hr
Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu.
Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Obrasci:

Korisni linkovi:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja.2016 godine

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18